Mô tả danh mục:

Biển chức danh công ty

Là sản phẩm gắn liền với chức vụ, danh vị của một cá nhân trong một Cty, doanh nghiệp và cơ quan. Tuỳ vào nhu cầu sử dụng để quý khách hàng có thể chọn cho mình sản phẩm đẹp và phù hợp. Sản phẩm này thông dụng và có ứng dụng cao, và kích thước luôn có khuôn mẫu chuẩn. 

Bên cạnh đó cũng còn tuỳ thuộc vào yêu cầu của khách hàng sẽ sản xuất các sản phẩm biển chức danh theo kích thước yêu cầu và màu sắc khác nhau