Mô tả danh mục:

KỶ NIỆM CHƯƠNG MICA

Kỷ niệm chương mica là sản phẩm mica tinh tế có độ gia công tỉ mỷ, sản phẩm là một món quà tặng rất thiết thực ở trong mọi lĩnh vực nghành nghề. Sản phẩm không có khuôn mẫu cụ thể nên có rất đa dạng về mẫu mã thiết kế. Cũng tuỳ vào từng lĩnh vực cụ thể sẽ có các sản phẩm tưng ứng