Mô tả danh mục:

Đây là danh mục của tất cả các sản phẩm hòm thư góp ý của Mica Nguyễn An, có nhiều chủng loại, hình thái và màu sắc khác nhau. Có thể có sẵn ở kho, cũng có thể sản xuất theo yêu cầu và thiết kế của quý khách hàng: có hai định  dạng chính cho dòng sản phẩm này là sản phẩm gắn lên tường và sản phẩm để bàn