Mô tả danh mục:

ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực nghành nghề, dùng để đựng tờ rơi, tờ gấp…thông tin cần thiết. Sản phẩm kệ mica để bàn có ứng dụng rộng rãi và có tính thiết thực lớn